ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

От месец юли 2020 година стартира Национална програма „Успяваме заедно”.

Целта на националната програма е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции.

Дейностите по програмата са обособени в три модула, както следва:

Модул 1: „Хубаво е в детската градина”.

Модул 2: „Иновативна детска градина”.

Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”.

Нашата детска градина участва по модул 1:  „Хубаво е в детската градина”.

Разработили сме програма за работа със семейството. Предлагаме да се запознаете с нея: