ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

От началото на новата учебна 2013/2014 година  ОДЗ „ Славейче“ ще разполага с контейнери за разделно събиране на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯАД се отзова на предложението на ръководството на детското заведение да  предостави контейнери за разделно събиране на опаковки и отпадъците от използваните материали и храни в ежедневието ни.

В изпълнение на дейностите по проект „ Млади еколози“ от националната кампания „За чиста околна среда 2013 г“с децата и родителите през м. март и април 2013 година се проведе обучителна работа. Една част от обсъжданите  въпросите са свързани с разделното събиране на отпадъците.Това бе и конкретния повод да  потърсим съдействие от Еко Пак – България - организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Предстои подписване на договор за съвместна работа .

Заедно ще организираме и проведем интерактивно обучение за деца.
В инициативата са включени възпитаници от предучилищните групи на ОДЗ „ Славейче“. Очакваме да ни гостува и  3D еко буса на ЕКОПАК
Идеята е в т.н. еко час на децата да се дадат ценни знания по забавен начин. Ползите от разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки представят любимите на децата герои Харти, Пластика и Стък от 3D
филма "Повелителите на рециклирането". Участието в интерактивна игра "Стани еко герой" пък проверява знанията на децата, придобити по време на еко лекцията.
В началото на учебната година с родителски срещи ще  стартира инициативата за разделно събиране на отпадъци. Предстои провеждане на беседи под надслов „Заедно да събираме разделно”.

В занимания по групи децата ще  рисуват тематични картини, свързани с разделното събиране на отпадъци. Докато малките художници творят на еко тематика, децата от подготвителните групи ще изработят тоалети за нестандартно модно ревю– демонстрация на  тоалети,  изработени от различни отпадъчни материали. Идеята е да се покаже на децата как от нещо на пръв поглед съвсем непотребно, може да се изработи красива вещ, дреха или аксесоар.

Целта е съвместната ни работа с Еко Пак е по нестандартен начин децата да се запознаят с правилата за разделно изхвърляне на боклука.

В детското заведение вече са  получени безвъзмедно  контейнерчета за разделно събиране на отпадъци и много нагледни материали. Децата ги приеха с радост,  но по-важното е, че самите деца ще изнасят малките контейнерчета и ще виждат камиончето, което ще събира съответния цвят в даден ден.