ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

Деца и родители от група „ Калинка“ на филиала в село Коняво на ОДЗ „ Славейче“ – Кюстендил се включиха активно в националната кампанията "Да изчистим България". Те всички заедно на 20 април 2013 година участваха в благоустрояването на дворните площи на групата, с което подкрепиха инициативата на ръководството на детското заведение „ Да изчистим района около детската градина“.

За всеки имаше подходяща дейност – почистване на алеите, боядисване на съоръженията за игра, метене и окопаване. Всички са удоволетворени от участието си, а резултатът е налице - нов облик на двора.

Дейностите по благоустрояването на двора продължиха и след това. На 30 април с децата от група "Калинка" се проведе открит урок по образователно направление Природен свят. Темата бе "Направих си лехичка".

Заниманието на децата премина в два етапа – в началото с тях бе проведена беседа за грижите за цветята, а след това във двора на филиала, те участваха непосредствено в направата на лехичка за цветя.

Децата с удоволствие окопавана, почистваха, засаждаха и накрая полеха новозасадените цветя.

С тези занимания в групата, децата от филиала в село Коняво се приобщават към дейностите по реализиране на проекта „Млади еколози“, спечелен от ОДЗ „ Славейче“ по националната кампания „ За чиста околна среда 2013