ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

С началото на пролетта започнаха трудовите дейности на децата от ОДЗ „ Славейче“ в дворовете на детското заведение

В благородна надпревара се включиха децата от групите   за „ най красив  двор на моя филиал“  - Димчо Дебелянов, Константинова баня, Райна Цанева.

В края на месец март 2013 година децата получиха така необходимите им малки прави лопати и мотики – закупени по дейностите за реализиране на проект „ Млади еколози“ от националната кампания „ За чиста околна среда“.

Ръководството на ОДЗ „ Славейче“ проведе родителски срещи  за децата от подготвителните групи. С родителите бе проведена разяснителна работа и беседи за приобщаването им към обучителната и трудовата дейност с децата. Така  обединените усилия на учители и родители  са насочени за изграждане на умения за опазване на природата. Решението на родителите заедно с техните деца и персонала на детското заведение  да участват в почистването на района около филиала, бе категоричната тяхна  подкрепа. Предстои и провеждането на съвместни тренинги на учители и родители на тема: „Приятели на природата“.

През месец март и април 2013 година децата и от трите  филиали на детското заведение  взеха активно участие в полагане на грижи за цветните алеи в „двора на моя филиал“. В началото бе направена подготовка на почвата за засаждане на цветя, следва засаждане и окопаване. Предстоят  грижи за отглеждането им – поливане и  плевене . 

Всеки двор на филиалите е чудесно място за игри и отмора. В топлите пролетни и летни дни децата играят, трудят се и почиват  сред цветните алеи и красивите декоративни храсти.

На всички посетители на ОДЗ „ Славейче“ те с  достойнство показват резултатите от своя труд.