ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

 
На 16 май 2019 г. в детска градина "Славейче" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година.
 
 
 
Предлагаме Ви да се запознаете с дейностите по проекта, като разгледате  следната презентация:
 
 
В ДГ " Славейче" се отделя внимание на личностното развитие на всяко  дете, ясно съзнавайки, че след семейството детската градина е значим фактор за формирането и изграждането на личността . Разработили сме Програма  за подкрепа на личностното развитие на детето в ДГ " Славейче" за учебната 2020/2021 година, с която може да се запознаете: