ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Отговори на най- често задавани въпроси

Мога ли да ползвам отстъпки, ако и двете ми деца посещават детската градина?
Детска градина Елхица прави отстъпки в цената до 10% за второто дете от семейството, посещаващо детската градина.
Родителят сам определя вида на предлаганите педагогически услуги, без това да се отразява на заплащането.
Какво е работното време на детското заведение?
ОДЗ „ Славейче“ работи от понеделник до петък включително. Всеки работен ден ОДЗ "Славейче" е отворено от 6.30 до 18.30 часа.

Опитен ли е персоналът, който ще се грижи за моето дете?
Отговорът на този въпрос е положителен. Налице е квалифициран педагогически, помощен персонал и медицинска сестра отнасящи се с много обич към децата.

Моето дете трудно се приспособява към среда различна от семейната. Как бихте могли да ми помогнете да се справя с този проблем, ако запиша детето си във Вашето детско заведение?
На децата е осигурена среда, адекватна на семейната и това спомага за безболезненото преминаване периода на адаптация. Местонахождението на всички филиали  на детска градина са в централната част на гр. Кюстендил, което дава възможност за лесно и бързо довеждане на децата в градината, ародителите да отидат на работа. Към всяка къща в която е разположен един от нашите филиали има двор, което създава предпоставки за непрекъснато съприкосновение с природата и с многообразието на растителния и животински свят. По този начин, съвсем непринудено, у децата се формират начални знания и умения за нейното опазване.
Целият престой на децата се осъществява в една изключително предразполагаща атмосфера.
Каква е материалната база на градината и какви развлечения има за децата?
ОДЗ " Славейче" се състой от три филиала и детска млечна кухня. Разполага със самостоятелна материална база, състояща се от една съвременна сграда ( специално строена за детско заведение ) и три самостоятелни къщи, всяка една от тях с архитектурна стойност ( строени в началото на миналия век ). Всяко едно помещения в тях  отговаря на всички изисквания за пълноценното отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст.
За свободните игри и занимания има на разположение озеленени и обезопасени дворове. Има добра материално-техническа база. За децата са осигурени компютър, мултимедия, екрани, телевизор, DVD, детски енциклопедии, видеокасети, дискети, учебници, тетрадки за индивидуална работа, дъски за писане, аудиокасети и много други дидактически материали. Обучението на децата се извършва по утвърдена от Министерството на образованието програма.
За радост на децата организираме посещения на детски шоу спектакли, куклен театър , изложби и ревюта, спортни игри и състезания, празнуваме рождените дни на децата, празника на Баба Марта, на мама, Деня на пролетта, на детето и много други.