ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Времето прекарано в ДГ „ Славейче“, е време на радост, игри и безброй забавления.
Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова, екипът на ДГ „ Славейче“ е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.


o    Целогодишна заетост за  деца от 1 до 7 години;

o    Просторни стаи  с любими детски играчки;

o    Голям двор за игра с отделни площадки за всяка група;

o    Квалифицирани педагози;

o    Разнообразие от спортно-развлекателни дейности;

o    Медицински персонал;

o    Оформени са кътове за игри, за учене, за развлечения, за изобразително-творчески дейности

o    Здравословна храна;

o    Спални помещения, всяко дете разполага с индивидуално легло за следобедна почивка;

o    Ранно чуждоезиково обучение – английски ( по желание на родителите ) ;

o    Допълнително обучение по футбол ( по желание на родителите ) ;

o    Информация за изпълнение на бюджета.