ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат обединено детско заведение  “Славейче” в желана територия.
На въпроса: Защо ДГ ”Славейче” е предпочитана от много родители за своите деца? Отговора ни е :

на първо място- нейното разположение- в центъра на гр. Кюстендил:

на второ място, но не по значение- детската заведение има своя ясна и разбираема структура и съдържание, т.е. тази структура наподобява семейната йерархия (предпоставка за това се явяват точно приспособените сгради- средно големи къщи, които наподобяват до голяма степен тези, в които част от децата живеят с родителите си ), но реновирани по нов начин.

В ДГ  „ Славейче” децата се чувстват социално активни и емоционално стабилни. Посредством градената години наред хармонична координация между детската ясла - градина  и семействата на децата се удовлетворяват потребностите да живеят в детско общество, като същевременно не се прекъсва връзката със семействата. Затова и резултатите от възпитателно- образователната работа с децата са добри.

Не случайно нашият девиз е : „ Щастливи деца – спокойни родители“.