ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Обучението се извършва по следните образователни направления:


-Български език и литература;
-Ориентиране в социалния свят;
-Ориентиране в природния свят;
-Математика;
-Художествено възприемане /литература/;
-Конструктивно и техническо възпитание;
-Изобразително изкуство;
-Музика;
-Игрова култура и пресъздаване;
-Физкултура и спорт;


Детската градина предлага индивидуален план за обучение съобразен със заложбите и възрастовите особености на децата.
Обучение в етикет
Правилата за правилно поведение и етикет , са важен момент от обучението и възпитанието на децата в ДГ "Славейче".Правилата се заучават лесно, като се поднасят под формата на игра.Така добрите маниери, стават естествено поведение на децата.
Спорт по интереси
Спортът е важен за поддържането и развитието на човешкото тяло и дух. Всеки човек от ранна възраст има предпочитания и афинитет към даден вид спорт затова ние от ДГ "Славейче".предлагаме няколко вида спорт, като допълнителна услуга.
футбол, шах.
народни хора


Посещения
За по– добрата социализация на детето е препоръчително да посещава обекти и местности с учебна и възпитателна цел. За всяко излизане от детската градина Ви уведомяваме и получаваме вашето съгласие за това.
– Зоологическа градина в лесопарк „ Хисарлъка“;
– Регионален музеи „ Акад. Йордан Иванов";
– Разходки в планината - Осогово;
– Общински театър;


Празници: Децата в ДГ "Славейче" се забавляват, като празнуват и организират празници, като:
– Празник на Плодородието - Здравей Златна есен;
-    1 ноември – Ден на будителя
– Коледа-съвместно с родители;
-    Васил Левски - Апостола
– Баба Марта;
– Празникът на мама-съвместно с родители;
– Първа пролет;
– Великден, съчетан с изложба;
– 24 Май-Ден на българската култура и славянска писменост;
– 1 Юни-"Аз празнувам с всички деца по света";
-    Празник на черешата
-    Панагия