ДГ "Славейче" Кюстендил

документи

ДГ "Славейче" - финансов компонент (бюджет)

ДГ "Славейче" гр. Кюстендил - Оборотната ведомост към 31.12. 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.12.2021 година
ДГ "Слaвейче" Кюстендил - касов отчет към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Слaвейче" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.12.2020 г.
 
 
Powered by Phoca Download