Централна база „Гладстон“

има общо четири групи

Във земния живот познат
върти се чуден кръговрат.
От природата е сътворен
и за хората благословен.
Тук герой на чудесата
е Нейно Величество Водата -
течна, твърда и газообразна,
нуждаем се от нея не напразно.
Тя царица е на чистотата,
на здравето и красотата.

Ех, за всяко живо същество
най-добро е H2O.
Ако пожар те сполети,
тя веднага ще го погаси.
В беда ще ти помогне знай -
пази я ти завинаги докрай.
Михаела Димитрова

 

Водата е жизнена потребност, дом, местен и глобален ресурс, транспортен коридор и регулатор на климата. За да можем и в бъдеще да имаме достъп до чиста вода и да се ползваме от ресурсите на екологично чистите океани и реки, е необходимо да променим из основи начина, по който използваме и опазваме водите.
Чистата вода е живот, здраве, храна, отдих, енергия.
Ето защо на 22 март 2023 година ние - децата от група „Калинка“ на ДГ „Славейче“ гр. Кюстендил, предприехме инициативата да почистим част от терена по коритото на река Банщица.
Вижте:

korito-01
korito-02
korito-03
korito-04
korito-05
korito-06
korito-07
korito-08
korito-09
korito-10
korito-11
korito-12