Централна база „Гладстон“

има общо четири групи

Осми март е ден на мама!
Осми март е ден щастлив!
Той с радост ни дарява,
прави света красив!
С китка пъстра ще посипя
нежни майчини ръце
и с милувки ще обсипя
скъпото за мен лице!
                Мила Миланова Касабова

Поздрав за всички дами от децата на група "Калинка", послучай 8 март!