Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

Ето настъпи последният ден в детската градина за бъдещите първокласници от групите "Гъбка" и "Джудже". На 29 май 2023 година децата посрещнаха своите родители и гости с настроение, танци и усмивки.
В празничната програма те представиха колко много са научили в детската градина, и че са готови да бъдат ученици в първи клас.
С гордост получиха своите удостоверения за завършено предучилищно образование от г-жа Соня Сотирова- директор на ДГ "Славейче".
На добър час в първи клас, слънчеви деца !

ritual-01
ritual-02
ritual-03
ritual-04
ritual-05
ritual-06
ritual-07
ritual-08
ritual-09
ritual-10
ritual-11
ritual-12
ritual-13
ritual-14
ritual-15
ritual-16
ritual-17
ritual-18