Филиал „Райна Цанева“има общо четири групи

Вторник, Юни 06, 2023

Група "Джудже" - филиал "Райна Цанева"

Група „ Джудже“ е градинска група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал с състав:

главен  учител Даниела Матеева Младенова; 

старши учител Нели Благоева Георгиева;

помощник-възпитател Йорданка Миланова Василиева.

 

 

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
info-1000061@edu.mon.bg