Филиал „Димчо Дебелянов“

има общо две групи

 

Хей, поточе, ти къде вървиш?
бързаш и никога не спиш.
Ромолиш в гъстите гори
живот  на всички даваш ти.

Хей, поточе, я поспри,
малко ти си почини.
Искам аз да те погледам,
в бистрите води да се огледам.

Колко птички напоих,
цветя, тревички съживих,
та и меца жадно пила,
нали на гората е закрила.

Хайде поточе, трябва да бървим,
а как с тебе да се разделим,
радост и наслада ти ни даде –
благодарим на този, който те създаде!
Л. Радойков

 Децата от група "Гъбка" се включиха в различни дейности,свързани със Световния ден на Земята - 22 Април.

Те знаят как и защо трябва да се грижим за природата на планетата Земя. Та нали това е нашият Дом.
Ето вижте как те направиха своите рисунки на 21 април 2023 година:

planeta-01
planeta-02
planeta-03
planeta-04
planeta-05
planeta-06
planeta-07
planeta-08
planeta-09
planeta-10
planeta-11