Филиал „Димчо Дебелянов“

има общо две групи

Поточе игриво, бъбриво, щастливо
от връх планината води си премята,
прескача скалите и урвите рони.
Със песни щастливи, по пътища нови
то тича игриво, бъбриво, щастливо.
Поточето бистро, сребристо и чисто
почивка не знае и път си чертае,
и нищо не спира лудешкий му бяг.
Сърце му го тегли към морския бряг...
Поточето бистро, сребристо и чисто

Елин Пелин

На 22 март отбелязваме световния ден а одата. Децата от група "Гъбка" се запознаха как и откъде идва водата. Те нарисуваха малко поточе, което е началото на реките, а след това на езера и морета.
Те научиха колко важна за живита на растенията, животните и хората е водата и затова трябва разумно да я използваме.
Вижте рисунките на децата, които те направиха на 22 март 2023 година.

kapka-1
kapka-2
kapka-3
kapka-4
kapka-5
kapka-6
kapka-7